جزئیات پروژه

پروژه ساختمان اداری – بالاتر از میدان شیخ بهایی

کارفرما آقایان محامد و ایرانی – آرشیتکت مهندس حجت

پروژه شهرک غرب
پروژه رشت – گلسار