دستگاه برش پروفیل upvc

معرفی دستگاه برش پروفیل upvc

مقالات
دستگاه برش پروفیل یک کله این دستگاه قادر به برش اتوماتیک پروفیل upvc و آلومینیوم است . دارای صفحه ویژه استقرار پروفیل مجزا از صفحه تیغه که این صفحه امکان…