شرکت نگین البرز

با ما در ارتباط باشید

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی

تولید در و پنجره یو پی وی سی

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره ، استحکام و قیمت پنجره ها
طراحی در و پنجره های دو جداره یو پی وی سی اولین مرحله ساخت در و پنجره های دوجداره می باشد و تاثیر مستقیم و شاید بتوان گفت بیش ترین تاثیر درکارآیی و میزان عایق بودن، زیبایی، تناسب درساختمان، قیمت و استحکام پنجره را دارد. از این رو طراحی پنجره ها نمی تواند توسط افراد ناوارد صورت گیرد و تا تعیین شدن آن نمی توان قیمت پنجره راتعیین نمود.
برای طراحی پنجره ها اطلاعات زیر مورد نیاز است:

  1. عرض و ارتفاع پنجره ها یا فریم انتظار
  2. رنگ و نوع پروفیل ها
  3. نوع و تعداد و ابعاد بازشوها
  4. رنگ و نوع و ضخامت دوجداره شیشه که ازلحاظ ضخامت دوجداره می تواند4 و4،4 و6 و یا6 و6 باشد واز لحاظ رنگ درانواع ساده ، مشجر، ورنگی و دررنگ های برنز، دودی، آبی و درانواع رفلکس همین رنگ ها به علاوه رنگ های دیگر رفلکس از قبیل رفلکس طلایی، نقره ای،‏ تیتانیوم، مسی، صورتی، سبزو…….اشاره نمود.

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره از نظر ابعاد و شکل ظاهری

به دلیل عدم تحمل فشارهای خمشی در پنجره های آلومینیومی وسنگینی بیش ازحد پنجره های آهنی معمولا این نوع پنجره ها ازابعاد3 یانهایتا4متربه صورت یک تکه بزرگ ترنبوده اند.اما مقاومت بالای پنجره های یو پی وی سی در مقابل فشارهای خمشی و در عین حال سبکی و امکان جابه جایی آن ها درابعاد بزرگ باعث گردیده که گاهی این پنجره ها به صورت یک تکه با ابعاد طول یا عرض حتی بیش تراز6 متر نیز تولید شوند.
دراین حالت در صورت طراحی پنجره هابا ابعاد بزرگ:
باید قبل از ساخت، امکان تخلیه و ورود به ساختمان و محل نصب و تا فریم انتظار بررسی شود تا پس از ساخت به دلیل عدم امکان ورود تا محل نصب بلا استفاده نماند.
هزینه های سنگین جابه جایی از کارخانه تا محل پروژه و نیز هزینه های بالاکشیدن آن تا طبقات و امکان نیاز به جرثقیل و بالا بر در نظرگرفته شود.
درهنگام ساخت باید توجه شود از پروفیل و قوطی گالوانیزه مناسب استفاده گردد.
یراق آلات بادوام ترو رگلاژپذیر در لنگه های بزرگ استفاده شود.
شیشه های بزرگ ترازیک مترمربع سکوریت و یاترجیحا لمینت شوند وامکان و چگونگی ورود آن ها با توجه به وزن سنگین شیشه دوجداره به ساختمان و تا محل نصب و امکان نیاز به جرثقیل و بالابربررسی شود.

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره از نظر استحکام

در بهترین شرایط استحکامی بهتر است ارتفاع و عرض پنجره UPVC زیرسه متر باشد. ابعاد هر تکه ازشیشه های دوجداره زیریک مترمربع تعیین گردد.ارتفاع و عرض لنگه ها متناسب و حتی الامکان ارتفاع از عرض بیش تر باشد تا امکان قرار دادن لو لا های بیش تر درارتفاع پنجره وجود داشته باشدو لولا ها ازهم فاصله مناسب داشته و ازافتادگی پنجره جلوگیری نمایند.عرض مناسب برای لنگه بازشوی پنجره دو جداره بین 60 تا75 سانتی متر می باشدکه باید متناسب باارتفاع لنگه تعیین گردد.
بهتراست عرض وارتفاع لنگه ها در پنجره های دوجداره ای که دریک نمای ساختمان و به خصوص دریک راستا قرار می گیرند حتی الامکان باهم برابر باشند تا ظاهری متناسب را ایجاد نمایند.
لحاظ نمودن استحکام شیشه هادر طراحی درو پنجره های دوجداره شیشه های دوجداره بزرگ ترازیک مترمربع به دلیل سطح گسترده تر مقاومت کم ترو درعین حال احتمال شکست بیش تری دارند این شیشه هابه خصوص در جداره بیرونی که فاصله زیادی با زمین دارند باید حتی الامکان لمینت یا سکوریت گردند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری گردد. سقوط یک تکه کوچک ازاین شیشه هابه هر دلیل ممکن، از فاصله های بالامی تواند زیان های مالی و یا جانی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.
در طبقات بالاتر برج ها جداره های خارجی شیشه های با ابعاد کوچک تر نیز لازم است ترجیحاً لمینت و درغیراین صورت سکوریت شوند.

عوامل موثر در استحکام درب و پنجره های ‎UPVC

‎الف)‏ پروفیل و مقاومت خمشی آن
‏ب) نوع یراق آلات
‏ج) نوع شیشه
‏د) وجود قوطی U گالوانیزه با ضخامت مناسب در سطح مقطع پروفیل و وجود سیخ گالوانیزه در جایگاه مخصوص تعبیه شده جهت ورود و اتصال پیچ هابه آن و جلوگیری از هرز شدن پیچ.
‏به منظور مقاوم سازی و تقویت درو پنجره های تولیدی، از پروفیل های گالوانیزه باضخامت مناسب در داخل پروفیل های ‎UPVC‏ استفاده می شود.
به کارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل اصلی UPVC ‏ و پیچ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده ، ضمن کاهش خطرافتادگی بازشوهای پنجره، مقاومت درو پنجره های ساخته شده را نیز افزایش می دهد.
‏پروفیل های گالوانیزه باعث بالابردن استقامت پروفیل ‎ UPVC‏در ‏برابر فشار بادو فشارهای وارده از طرف ساختمان به درو پنجره نیز می شوند.
‏در صورت بزرگ شدن ابعاد پنجره ها از عرض یا ارتفاع 5/3 متر بهتراست ضخامت قوطی گالوانیزه و درابعاد بزرگ تر ضخامت یا سطح مقطع پروفیل نیزافزایش ‎یابد.در ارتفاعات زیاد(در برج ها) نیروی باد به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. هر چه قدر فشار باد بیش ترو سطح پنجره بزرگ تر باشد ضخامت این پروفیل های گالوانیزه بایستی بیش تر باشد؛ این ضخامت از ورق 1 میلی متر شروع شده و برحسب مورد تا ضخامت2 میلی متر می رسد. دراکثر سازندگان درو پنجره دوجداره برای پنجره های با ابعاد و در طبقات معمول ساختمان ضخامت پروفیل گالوانیزه مصرفی 25/1 میلی مترمی باشد.

بررسی طراحی درب و پنجره دوجداره از لحاظ قیمت

عرض وارتفاع پنجره هاو ابعادوتعدادو نوع بازشوها‏ نوع و رنگ وضخامت پروفیل و شیشه دوجداره که نهایتا طرح پنجره دوجداره راتعیین می نمایند؛ از مهم ترین موارد تعیین کننده قیمت هر پنجره یا قیمت مترمربع تمام شده درهر پنجره دوجداره می باشد.
پس از طرح پنجره دوجداره عامل موثر بعدی در تعیین قیمت، کشورسازنده پروفیل و یراق آلات و جداره های شیشه می باشد.
سومین عامل موثر درتعیین قیمت پنجره دو جداره ، کارخانه سازنده یا برند یامارک پروفیل و یراق آلات می باشد.
چهارمین عامل موثر درتعیین قیمت، کارخانه های مونتاژکننده در و پنجره و شیشه دوجداره و کیفیت ساخت و میزان اعتبارآن هامی باشد.
به طور مسلم قیمت تمام شده و همین طورکیفیت مونتاژ در و پنجرها در یک مغازه تولیدی در و پنجره دو جدار ه با چند دستگاه ابتدایی با قیمت تمام شده و همین طورکیفیت ساخت پنجره های یک کارخانه صنعتی معتبر با دستگاه های پیشرفته قابل مقایسه نیست.
گاهی کارخانجات تازه وارد در عرصه پنجره های دوجداره نیز برای ورود به بازار و گرفتن سهمی از فروش درسال های ابتدایی دربازار رقابتی مجبور به کاهش قیمت ها می باشندکه دراین صورت خریدار باید کم تجربگی آن ها را هم زمان با قیمت پایینشان در نظر بگیرد و باتوجه به شرایط خود، کارخانه
سازنده را انتخاب نماید.

عوامل موثر در قیمت پنجره دو جداره

درب و پنجره دو جداره UPVC از اجزای زیر تشکیل می گردد که در محاسبه قیمت آن موثرمی باشد:
‎پروفیل UPVC ‏ که شامل پروفیل چهارچوب پنجره ‎(Frame) ‏،پروفیل وسط(‎(Mullion ‏ ،پروفیل لنگه یا بازشو ‎(Sash)‏ و همچنین پروفیل های کمکی که بسته به طراحی خاص درب یا پنجره و براساس متر طول مصرفی محاسبه و در قیمت نهابی لحاظ می گردد.
‏گالوانیزه مصرفی درداخل پروفیل و همچنین زهوارو لاستیک های آب بندی شیشه و لنگه های بازشو که معمولا بر روی قیمت متر طول پروفیل محاسبه می گردد و محاسبه جداگانه آن ها غیرعادی است.
‏شیشه مصرفی که بر حسب مترمربع محاسبه می گردد و می تواند با ضخامت های مختلف و همچنین تک جداره یا دوجداره، ساده، مات،رفلکس، رنگی، سکوریت، لمینت، خم و…..باشد.
یراق آلات مصرفی درساخت درو پنجره دوجداره که شامل لولا، قفل، دستگیره، اسپانیولت ‎و…… ‏ می باشند که یک دست یراق راتشکیل می دهند وبه صورت تعداد مورد مصرف در محاسبه قیمت وارد می شود.
سیلیکون و ماستیک مصرفی برای درز بندی و آب بندی درو پنجره دو جداره درهنگام نصب که معمولا برای هر پنجره به ابعاد استانداردیک عدد محاسبه می شود. علاوه بر موارد فوق هزینه نصب درو پنجره دو جداره که معمولا 10درصد قیمت موارد فوق می باشدو بسته به شرایط و محل نصب قابل افزایش است.
درپنجره های تعویضی معمولاً‎ ‏ 10 درصد نیز برای کندن پنجره های قبلی محاسبه می شود.
کرایه حمل پنجره ها تا محل پروژه معمولا در محاسبه قیمت پنجره هاواردنمی شود.

هزینه ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره در مقایسه باهم

هزینه ساخت درو پنجره های دوجداره آهنی، دوجداره آلومینیومی غیرعایق یانرمال، و درو پنجره دوجداره یو پی وی سی تقریبایکسان است. با این تفاوت که به طور مثال درپنجره های آهنی کل مبلغ تاهنگام تکمیل پنجره دریک پروسه طولانی مدت در چندین مرحله: هزینه ساخت به آهنگر، هزینه یراق و قفل و لولا و دستگیره به فروشنده یراق، هزینه نصب به کارگرو معمار،هزینه شیشه دو جداره به فروشنده شیشه، هزینه نصب شیشه و لاستیک دور شیشه به نصاب شیشه، و هزینه نقاشی به نقاش پرداخت می شود و معمولا کل هزینه ها در مجموع از پنجره یوپی وی سی به صورت چشمگیری بالاتر خواهد بود اما به دلیل این که سازنده هیچگاه این هزینه ها را باهم جمع نمی کند متوجه نخواهد شد اما در پنجره یو پی وی سی کل هزینه ها به صورت یک جا و درزمان کوتاه به یک نفر پرداخت می شود که این موضوع باعث چشمگیرشدن مبلغ پرداختی و توهم گرانی یو پی وی سی خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا